سوالات متداول
آيا مدارک صادره از سازمان مديريت صنعتي، مورد تاييد وزارت علوم مي‌باشد؟
 
مدارک سازمان با مجوز آموزشهاي آزاد وزارت علوم است و به عنوان مدرک آزاد تلقي مي شود.
 
آيا با مدرک کارشناسي ارشد سازمان مديريت صنعتي ادامه تحصيل در دانشگاه هاي ديگر و خارج از کشور امکان پذير مي باشد؟
 
با مدرک دوره عالي مديريت MBA در رشته هاي مختلف مديريت اجرايي (EMBA) و مديريت استراتژيک ،پروژه ومنابع انساني و ... در دوره (Doctor Of Business Administration) دانشگاه صنايع و معادن ،DBA سازمان مديريت صنعتي و ساير مراکز علمي کشور که دوره عالي مديريت استراتژيک (DBA)  دارند مي توان ادامه تحصيل داد.در ساير کشورها نيز مدرک سازمان مديريت صنعتي براي ادامه تحصيل بلامانع مي باشد.
 
آيا براي شرکت در دوره هاي سازمان مديريت صنعتي ،داشتن مدرک مرتبط با دوره مورد نظر الزامي است؟
 
براي دوره هاي تکميلي ( کارداني به کارشناسي ) ضرورت دارد.اما در دوره هاي هم سطح کارشناسي ارشد ( مثل دوره عالي مديريت اجرايي MBA) داشتن مدرک مرتبط ضروري نيست . به عبارت ديگر داوطلبان با مدرک کارشناسي در هر رشته اي مي توانند وارد دوره عالي رشته هاي مختلف ما شوند .
لازم به توضيح است براي داوطلباني که داراي مدرک مرتبط با مديريت نيستند 17 واحد پيش نياز در نظر گرفته شده است که پيش زمينه لازم را اريه مي نمايد.
 
ارزش استخدامي مدارک سازمان مديريت صنعتي به چه صورت است؟
 
مدارک صادره از سوي سازمان مديريت صنعتي در تمامي موسسات وشرکت هاي وابسته به وزارت صنعت و معدن و تجارت و يا موسسات تابعه ارزش استخدامي دارد.ضمنا موسسات و شرکت هاي مالي و اعتباري ،شرکت هاي بيمه و ساير موسساتي که با سازمان مديريت صنعتي تفاهم نامه همکاري دارند , مدارک صادره سازمان را در سيستم خود جهت ارتقاء پزسنل به کار مي گيرند.در دستگاه هاي دولتي با توجه به ميزان ساعاتي که دوره طول کشيده در سيستم آموزش دولتي محاسبه مي شود.

 

جهت کسب اطلاعات بيشتر مي توانيد از طريق ايميل سازمان به نشاني info@imi-guilan.ir با

ما مکاتبه فرماييد و يا با شماره تلفنهاي 5507581 و 5525044تماس حاصل نماييد.