دوره کاربردی مدیریت بازرگانی (در سطح کاردانی)

 

مقدمه:
اداره سازمان‌هاي بازرگاني، صنعتي و دولتي با ابعاد مختلف آن بدون بهره‌گيري از دانش بازرگاني و دسترسي به اطلاعاتي که در امر تصميم‌گيري لازم است امکان‌پذير نيست. لذا اين وظيفه موسسات آموزشي است که اولاً كارشناسان و مديران آينده اين سازمان‌ها را براي قبول مسئوليت آموزش دهند؛ ثانياً محققين و پژوهشگراني را تربيت کنند که بتوانند مسائل و مشکلات اقتصادي و بازرگاني سازمان‌ها را به خوبي بشناسند و براي حل اين مسائل و مشکلات راه‌حل‌هاي صحيح و منطقي پيدا کنند.
 
هدف دوره:
هدف اين دوره آموزشي تربيت افرادي است كه پس از گذراندن دوره، وارد بازار كار شده و توانايي لازم براي احراز مشاغلي در زمينه بازرگاني را در شركت‌ها و سازمان‌هاي صنعتي، بازرگاني و دولتي داشته باشند و قسمتي از نياز جامعه را تامين كنند.
 
محتوای دوره:
دروس پايه:
اصول و مباني مديريت (2 واحد)
زبان انگليسي بازرگاني (مقدماتي) (2 واحد)
مباني اقتصاد (2 واحد)
تفكر سيستمي (2 واحد)
آمار و كاربرد آن در بازرگاني (2 واحد)
اصول حسابداري (3 واحد)
حسابداري بازرگاني (2 واحد)
 
دروس تخصصي
حقوق تجارت (2 واحد)
مسائل پولي و ارزي و امور بانكي (2 واحد)
بيمه‌هاي بازرگاني (3 واحد)
مديريت زنجيره تامين  (2 واحد)
تداركات و قراردادهاي داخلي (2 واحد)
مديريت امور فروش (2 واحد)
اصول بازاريابي و مديريت بازار (3 واحد)
مديريت بازاريابي بين المللي (2 واحد)
تحقيقات بازاريابي (2 واحد)
اصول تجارت بين الملل (2 واحد)
مديريت ارتباط با مشتري (2 واحد)
آشنايي با سازمان‌ها و قوانين بازرگاني داخلي و بين المللي (2 واحد)
ارائه پروژه (2 واحد)
 
گواهينامه:
در پایان دوره به دانش‌آموختگاني که دوره را با موفقیت به اتمام برسانند از سوی سازمان مدیریت صنعتی گواهینامه تخصصي سازمان مديريت صنعتي اعطا خواهد شد.
 
مدت دوره:
 2 سال (4 ترم)
 
شهریه :
40000000 ریال