مدیریت،منابع انسانی و سازمان

 

عنوان دوره
مدت (ساعت)
شهریه (ریال)
آراستگی محیط کار 5S
30
2,400,000
آسیب شناسی سیستم های مدیریت منابع انسانی براساس مدل(استاندارد34000)
15
1,200,000
آموزش روسای دفاتر مدیران
30
2,400,000
اصول سرپرستی
30
2,400,000
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
30
2,400,000
پرورش کارآفرینان فردا
100
17,000,000
تفکر سیستمی(بارویکردتفکراستراتژیک)
30
2,400,000
جامع مدیریت استراتژیک
50
4,000,000
جامع مدیریت منابع انسانی
150
12,000,000
سبدمهارتهای فردی
60
4,800,000
طبقه بندی مشاغل
35
2,800,000
طراحی نظام جامع آموزشی درچارچوب (استاندارد29990)
15
1,200,000
قانون کار و تامین اجتماعی
35
2,800,000
مديريت بهره وري در بنگاه هاي اقتصادي
50
4,000,000
مدیریت اجرایی
200
16,000,000
مدیریت امور کارکنان
35
2,800,000
مدیریت رفاه کارکنان
20
1,600,000
مهارتهای ارتباطی و رفتار سازمانی
30
2,400,000
مهارتهای مدیریتی
40
3,200,000
نگهداشت وجبران خدمت
30
2,400,000
کارگاه ارزشیابی مشاغل براساس مدل(IPE)
25
2,000,000

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره 33507581-013  و 33525044-013 تماس حاصل نمایید.