بازرگانی و بازاریابی

عنوان دوره
مدت (ساعت)
شهریه (ریال)
آشنایی با قراردادهای بین المللی
20
1,600,000
اصول بازاریابی
30
2,400,000
اصول بازاریابی
30
2,400,000
اصول بازاریابی
30
2,400,000
اصول و تکنیک های فروش تلفنی call center
10
800,000
اصول و فنون مذاکره
20
1,600,000
اصول و فنون مذاکره
20
1,600,000
اصول و فنون مذاکره
20
1,600,000
اعتبارات اسنادی
20
1,600,000
اعتبارات اسنادی
20
1,600,000
امور گمرکی و ترخیص کالا
50
4,000,000
بازاریابی دیجیتال
70
5,600,000
تدوین طرح کسب و کار(Business Plan)
40
3,200,000
تهیه و تنظیم قراردادهای داخلی
16
1,200,000
جامع مدیریت بازاریابی
150
12,000,000
جامع مدیریت بازرگانی
110
8,800,000
مدرسه حرفه ای فروش
110
8,800,000
مدیریت  صادرات
24
1,900,000
مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)
30
2,400,000
مدیریت استراتژیک برند
60
4,800,000
مدیریت خرید و سفارشات خارجی به زبان فارسی
30
2,400,000
مدیریت خرید و سفارشات خارجی به زبان فارسی
30
2,400,000
مهندسی فروش و فروش های حضوری
35
2,800,000
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی
40
3,200,000

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره 33507581-013  و 33525044-013 تماس حاصل نمایید.