بخشنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

به اطلاع مي رساند رياست محترم هيات عامل سازمان گسترش با صدور بخشنامه اي به شركت هاي تابعه ، ضمن ارزشيابي مدارك و گواهينامه هاي آموزشي سازمان، اعطاي امتيازات آموزشي به دانش آموختگان  را ابلاغ نمودند.