اطلاعیه مهم

دانشپذیران و همشهریان عزیز درود بر شما

سازمان مدیریت صنعتی با بیش از نیم قرن تجربه، یکی از موثرترین سازمان های آموزشی و مشاوره در دستگاه های مختلف دولتی و غیر دولتی کشور می باشد. در عرضه آموزش دهها نفر از مدیران از سراسر کشور در این سازمان دوره های مختلف آموزش های حرفه ای را گذرانده اند. محتوی و شیوه ارایه و کیفیت آموزش ها در این سازمان کاملا حرفه ای و کاربردی است.

یکی از دوره های حرفه ای سازمان مدیریت صنعتی دوره های MBA&DBA است. این آموزش ها به صورت آزاد برگزار می شود و مجوز این دوره ها بر اساس مقررات سازمان مدیریت صنعتی کشور می باشد. تاکید شده است این دوره ها نه از نظر محتوا ، نه از نظر روش ، نه از نظر سیستم اجرا و نه از نظر مدرک و گواهینامه ، ارتباطی با مشابه آن با وزارت علوم نداشته و ندارد. این مطلب در فراخوان جذب دانشپذیران نیز تاکید شده است.

متاسفانه در طول سال از طرف دانشگاه دولتی استان ، مشکلاتی برای اجرای دوره ها درسازمان مدیریت صنعتی گیلان بوجود آورده اند. دانشگاه دولتی استان در یک عمل غیر حرفه ای در صفحه اول سایت رسمی خود و به صورت بولد شده اطلاعیه ای را مبنی بر غیر قانونی بودن سازمان مدیریت صنعتی آورده است. با وجود چندین نوبت تذکر دادن به ریاست دانشگاه دولتی استان مبنی بر غیر اخلاقی و غیر حرفه ای بودن این کار، متاسفانه ترتیب اثری داده نشد. بطوریکه از بهمن سال 1394 لغایت بهمن سال 1395 این اطلاعیه در سایت رسمی دانشگاه دولتی باقی ماند. سازمان مدیریت صنعتی گیلان از این کار متحمل زیان های زیادی شد.

ریاست دانشگاه دولتی استان به این اقدام اکتفاء ننموده و از مدیریت موسسه ارمغان مدیریت دانش( نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی در استان گیلان) شکایت نمود که این سازمان غیر قانونی و مدارک آن نیز غیرقانونی است. پس از بررسی های کارشناسی از سوی مسئولین ذیربط، در تاریخ 30/4/1395دادگاه تشکیل و رای صادره تمامی اتهامات وارده از طرف ریاست دانشگاه گیلان بر علیه مدیریت موسسه ارمغان مدیریت دانش ( نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی در استان گیلان)  را رد نموده است. با اعتراض ریاست دانشگاه دولتی به رای دادگاه بدوی، رای قطعی در تاریخ 24/11/1395 به نفع موسسه ارمغان مدیریت دانش (نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی دراستان گیلان) صادر شد. برای اطلاع رسانی و آگاهی مشتریان محترم و تمامی همشهریان گرامی تصویر رای اولیه و رای قطعی جهت شفافیت بیشتر و ذیحق بودن موسسه مذکور ایفاد می گردد.

                                                                                                

 

                                                                                                     سازمان مدیریت صنعتی استان گیلان