ویژه صنعت پخش

عنوان دوره
مدت (ساعت)
شهریه (ریال)
کارگاه آموزشی تکنیک های پیش بینی اهداف فروش
15
1,200,000
ایجاد انگیزش در نیروهای فروش
15
1,200,000
کارگاه اقناع و نفوذ
10
800,000
کارگاه تحلیل رقبا
15
1,200,000
کارگاه ارزیابی عملکرد
20
1,600,000

 

  برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره 33507581-013  و 33525044-013 تماس حاصل نمایید.