ویژه شرکت های دانش بنیان

عنوان دوره
مدت (ساعت)
شهریه (ریال)
جامع مدیریت بازرگانی
110
8.800.000
امور گمرکی
50
4.000.000
اعتبارات اسنادی
20
1.600.000
اصول فنون مذاکره
16
1.200.000
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی
40
3.200.000
مکالمات تجاری به زبان انگلیسی
40
3.200.000
مدیریت خرید و سفارشات خارجی
30
2.400.000

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره 33507581-013  و 33525044-013 تماس حاصل نمایید.