پذیرش دانشجو

سازمان مدیریت صنعتی گیلان در رشته های MBA , DBA , مدیریت بیمه ، مدیریت مد و فشن ، مدیریت مالی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت جهانگردی ،‌مدیریت اجرایی و شهری ، دانشجو میپذیرد.