• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

معرفی اجمالی سازمان مدیریت صنعتی

یکی از سازمان هایی که در نظام جمهوری اسلامی در زمینه آموزش های حرفه ای تجربه موفقی دارد، سازمان مدیریت صنعتی است.سازمان مدیریت صنعتی یکی از سازمان های تابعه سازمان گسترش است که در اوایل دهه1340با هدف توانمند کردن مدیران و تجهیز آنان به ابزار لازم تاسیس شد و در حال حاضر در سه محور آموزش و مشاوره و پژوهش در بخش صنعت و معدن و تجارت کشور فعالیت می نماید. این سازمان با وجودی که طبق قانون در ذیل وزارت صنعت و معدن و تجارت فعالیت می نماید، ولی خودگردان است( خصوصی اداره می شود ). سازمان مدیریت صنعتی برای ارایه خدمات آموزشی و مشاوره و پژوهشی به دستگاههای ذیربط در سراسر کشور، در هر استان یک نمایندگی دارد. انتخاب نمایندگی طی فراخوان از طریق رسانه ها و طبق ضوابط سازمان از موسسات و شرکت های آموزشی و پژوهشی و طی مراحلی انجام می شود .

ماموريت سازمان كمك به توسعه ظرفيت مديريت و تحول و بهسازی سازمان ها و دستيابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور از طریق مشاوره، آموزش و تحقیق است و می كوشد تا: راهبران بخش كسب و كار را در هر اندازه ای از حجم فعاليت، برای حضور در شرايط پيش رو ياری كند.به بنگاه های اقتصادی كشور در زمينه اتخاذ استراتژی های مناسب در راستای طراحی و اجرای تغییر و تحولات موثر برای ارتقاء سطح عملکرد و بهره وری آنها کمک نماید. دانش نظری و مهارت های مورد نياز رهبران و مدیران سازمان ها (در شرایط فعلی و آینده) را توسعه دهد.به مـديران و سـياسـتگـذاران در تشخیص مسائل و چالشهای فرارو و انتخاب راهبردها از طريق مشاوره و پژوهش ياری رساند.

سازمان مدیریت صنعتی در چند دهه گذشته یکی از تاثیرگذارترین سازمان در توسعه صنایع، معدن و تجارت کشور بوده و هست. برخی از پروژه های سازمان شهرت جهانی دارد و سازمانی است که در مراکز علمی –پژوهشی معتبر دنیا شناخته شده و در برخی زمینه های صنعت، معدن و تجارت در دنیا مورد استناد است. حجم زیادی از طرح ها و پروژه های مشاوره و پژوهش و دوره های آموزشی سازمان در سراسر کشور که بر اساس نیاز دستگاهها اجرا و برگزار می شود، همچنان یکی از موثرترین در دستگاههای ذیربط است.

هدف سازمان، کمک به سازمان‌های دولتی و خصوصی به منظور بهبود سیستم‌ها و روش‌های مدیریت، افزایش کارایی از طریق اجرای برنامه‌های مناسب آموزشی، کمک به مدیران و سیاستگذاران در پیداکردن کمبود‌ها و تنگناهای اجرایی طرح‌ها از طریق مشاوره و تحقیق در مقوله‌های مدیریت است.سازمان مدیریت صنعتی برای تحقق اهداف اشاره شده در سه زمینه خدمات مشاوره ای، پژوهش و آموزش فعالیت دارد:

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به سازمان مدیریت صنعتی گیلان می باشد .
X