• اعلام موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مورد برگزار ی دوره های آموزش عالی آزاد توسط سازمان مدیریت صنعتی و نمایندگی های سازمان
    بیشتر بدانید


  • بیشتر بدانید

  • بخشنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص مدارک سازمان مدیریت صنعتی
    بیشتر بدانید


  • بیشتر بدانید


  • بیشتر بدانید


  • بیشتر بدانید


  • بیشتر بدانید