• اعلام موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مورد برگزار ی دوره های آموزش عالی آزاد توسط سازمان مدیریت صنعتی و نمایندگی های سازمان
  بیشتر بدانید


 • بیشتر بدانید

 • بخشنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص مدارک سازمان مدیریت صنعتی
  بیشتر بدانید


 • بیشتر بدانید


 • بیشتر بدانید


 • بیشتر بدانید


 • بیشتر بدانید


 • بیشتر بدانید